Mokslinė literatūra


„Gydytojas ir pacientas: bendravimas, gynybos mechanizmai, asmenybės“

Knyga skirta visų specialybių gydytojams, rezidentams ir medicinos studentams. Tai – LSMU leidybos namuose išleista mokomoji knyga, tikintis, kad ji padės gydytojui geriau suprasti savo sąsajas su pacientu, įvertinti pacientą ir save kritinėse arba per daug optimistinėse situacijose bei suteiks argumentaciją, ko reikia siekti bendradarbiaujant su pacientu.
Gydytojas ir pacientas: bendravimas, gynybos mechanizmai, asmenybės / Leonavičius R. – Kaunas: LSMU Leidybos namai, 2014 m.


Neurologinis ištyrimas

Kišeninio formato mokomasis leidinys „Neurologinis ištyrimas“ yra puikus medicinos studentų, pradedančiųjų ir bendrosios praktikos gydytojų palydovas siekiant prieinamų praktinio pobūdžio žinių apie nervų sistemos ištyrimą. Knyga apima pagrindinius ištyrimo metodus, tinkamus visiems pacientams, įskaitant ištiktus insulto, komos ir turinčius retesnių sutrikimų. Knygoje pateikiamas aiškus logiškas ištyrimo eigos aprašymas, išsklaidantis ištyrimo procesą gaubiantį paslaptingumą. Aprašomos atskirai išskirtos klinikinės įžvalgos su patarimais, kuriuos lengva pritaikyti praktiškai.
Neurologinis ištyrimas. Kišeninis vadovas / Goodfellow J. A. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2014 m.


„Psichoanalitinė diagnostika. Asmenybės struktūros samprata klinikiniame procese

„Atsižvelgiant tiek į psichoterapeutų, tiek į pacientų unikalumą, svarbu, kad skaitytojas šioje knygoje pristatomus tipus nevertintų kategoriškiau, nei derėtų. Nė vienas iš mūsų nesame vadovėlinė obsesinė asmenybė, tobula narcizinė asmenybė, gryna psichozinė arba ribinė asmenybė. Visi mes galime rasti savyje įvairių būdų, kuriais suvokiame pasaulį. „Psichoanalitinės diagnostikos“ tikslas – ne pasiūlyti terapeutams griežtų etikečių vadovą, o tik nubrėžti kai kurias gaires, šiek tiek padedančias susivokti žmonių subjektyvumo painavoje. Kaip rodo mano pačios psichoterapinio darbo patirtis, kai gerai pažįstu pacientą, visi diagnostiniai konstruktai pasitraukia iš mano sąmonės. Kai pradeda ryškėti sudėtingas žmogaus individualumas, etiketės tampa skurdžios ir netinkamos. Taigi tikiuosi, kad žinios, kurias mėginu perduoti šia knyga, netaps dar vienu sąvokų rinkiniu, taikomu rigidiškai ir be vaizduotės, kaip, beje, nutiko su daugeliu psichoterapinių sampratų praeityje – tiek mano profesinėje bendruomenėje, tiek kitose. Ypač visuomenėje, reikšmingai besiskiriančioje nuo tos profesinės ir populiariosios kultūros, kuria remiasi ši knyga, svarbu, kad psichoterapeutai suvoktų, jog netrukus savo tikrus pacientus jie supras geriau, nei aš pažįstu jų hipotetinius vaizdus. Mane džiugina mintis, kad mano lietuvių skaitytojai įsigilins į šiuos skyrius, kad vėliau galėtų mesti knygą šalin ir kliautis tuo, kad šios sąvokos jau integruotos į giluminę, intuityvesnę savastį.“ Nancy McWilliams
Psichoanalitinė diagnostika. Asmenybės struktūros samprata klinikiniame procese / McWilliams N. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2014 m.


Psichoanalizė: intersubjektyvus požiūris

„Labai svarbi knyga psichoanalizės idėjų vystymosi Lietuvoje požiūriu. Greta klasikinių S. Freudo ar D.W. Winnicotto darbų vertimų randasi originali monografinė lietuvio psichoanalitiko knyga, atspindinti šiuolaikinį psichoanalizės požiūrį į normalų ir patologinį žmogaus psichikos vystymąsi, jį veikiančius motyvacijos mechanizmus ir gydymo procesą. Autorius įdomiai ir pagaviai, tarsi romane, aprašo psichoanalizės istorinę raidą nuo klasikinių S. Freudo darbų iki šiuolaikinių koncepcijų, apibendrintai pavadintų intersubjektyviuoju požiūriu, susiformavimo. Knyga parašyta suprantamai, bet nesupaprastintai, tad manau, kad sudomins tiek specialistus, tiek visus, norinčius daugiau sužinoti apie ilgaamžiškiausią, bet nuolat besivystantį ir atsinaujinantį žmogaus psichikos pažinimo ir gydymo metodą – psichoanalizę.“ Doc. dr. Darius Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijos pirmininkas
Psichoanalizė: intersubjektyvus požiūris / Milašiūnas R. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2014 m.


„Psichoanalitinė psichoterapija“

Knyga skirta psichoterapeutams, psichiatrams, psichologams, gydytojams rezidentams, studentams bei visiems kitiems besidomintiems psichoterapija. Joje aprašomi teoriniai ir techniniai psichoanalitinės psichoterapijos aspektai bei praktinis jos pritaikymas.
Psichoanalitinė psichoterapija / Andrikienė L., Laurinaitis E., Milašiūnas. R. – Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2013 m. – 608 p.
Psichoanalitinė psichoterapija. II leidimas


„Vilniaus miesto vaikų autizmas“

Dr. Sigitos Lesinskienės daktaro disertacija.
Žurnalas „Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“, T. 2, Nr. 2, 2000 m. lapkritis:
http://www.pri.kmu.lt/Biologine%20psichiatrija(zurnalas)/2000_2_T2%20N2/19.pdf


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“