Narystė

LPA struktūra yra labai demokratiška. Kiekvienas LPA filialas yra savarankiškas, kiekvienas jų rengia suvažiavimus, turi savo įstatus, renka pirmininką ir valdybą. Filialų veikla priklauso nuo paties filialo aktyvumo: nariai bet kuriuo metu patys gali inicijuoti savo vadovybės rinkimus.

LPA nariai turi teisę:

 • naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija;
 • gauti informaciją apie asociacijos ir jos valdybos veiklą;
 • dalyvauti asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose, renginiuose ir darbuose, siūlyti asociacijai problemų sprendimo projektus ir būdus;
 • rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus;
 • balsuoti, priimant sprendimus asociacijos suvažiavimuose;
 • ginčyti teisme suvažiavimo bei valdybos nutarimus;
 • gauti reikalingą profesinę pagalbą;
 • siūlyti sušaukti neeilinį asociacijos suvažiavimą;
 • išstoti iš asociacijos.

LPA renginiuose negalintys dalyvauti nariai turi galimybę savo vardu įgalioti kitą LPA narį. Tokiu atveju pildoma įgaliojimo forma: LPA NARIO ĮGALIOJIMAS.

Asocijuotiems LPA nariams suteikiamos tokios pat teisės kaip ir tikriesiems asociacijos nariams, tačiau jie negali rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus. Asocijuoti turi teisę dalyvauti LPA suvažiavimuose, tačiau be balso teisės.

Įstojimas į LPA

Apsisprendę tapti LPA nariais, individualūs asmenys turi užpildyti prašymo tapti LPA nariu formą: LPA NARIO PAREIŠKIMAS. Užpildytą prašymą galima siųsti el. paštu į info@psichiatrija.lt.

LPA mokesčiai

 • Pasitikrinkite, ar esate sumokėję visus narystės mokesčius peržvelgę savo krašto filialo narių sąrašą (sąrašai laikinai nepasiekiami):
  VILNIUS | KAUNAS | KLAIPĖDA | ŠIAULIAI | PANEVĖŽYS
 • Nuo 2012 metų imtinai metinis LPA nario mokestis yra 29 €.
 • Stojamasis į LPA mokestis yra 29 €.
 • LPA nariais esantys nebedirbantys pensininkai LPA nario mokesčio nemoka ir išlieka tikraisiais nariais.
 • Mokestis gali būti mokamas asmeniškai, taip pat jį gali sumokėti trečios šalys (darbovietė, kiti rėmėjai).
 • Mokėjimo paskirtyje nurodykite savo arba nario, už kurį mokate, vardą bei pavardę, krašto filialo pavadinimą ir metus, už kuriuos mokamas nario mokestis.
 • Vienu pavedimu galite mokėti už daugiau nei 1 metų narystės mokesčius.
 • Rekomenduojame visiems LPA nariams mokestį pervesti į pagrindinę LPA sąskaitą (LT077300010000548077).
 • Primename, kad remiantis galiojančiais LPA Įstatais, vienerius metus mokesčių nemokantis LPA narys yra šalinamas iš LPA.

Mokėjimo pavyzdžiai

 • Dirbantiems Lietuvoje
  Gavėjo pavadinimas Lietuvos psichiatrų asociacija.
  Gavėjo sąskaita LT077300010000548077.
  Suma 29 € už 1 metus.
  Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė, (nurodykite krašto filialo pavadinimą), LPA nario mokestis už (nurodykite metus) m.
 • Dirbantiems užsienyje
  Gavėjo pavadinimas Lietuvos psichiatrų asociacija.
  Swedbank, AB Code 73000.
  IBAN No. LT077300010000548077.
  Swift code HABALT22.
  Adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-03502, Vilnius Lietuva.
  Suma 29 € už 1 metus.
  Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė, (nurodykite krašto filialo pavadinimą), LPA nario mokestis už (nurodykite metus) m.
 • Taip pat galite sumokėti atsakingiems už LPA filialų finansus asmenims (klauskite LPA filialų pirmininkų).

Išstojimas iš LPA

Narystė LPA yra individuali, bendras filialo išstojimas nėra galimas. Todėl norintys atsisakyti narystės LPA gali teikti prašymą ir atsiųsti jį el. paštu į info@psichiatrija.lt.

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“