Algoritmai ir įstatymai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymo NR. V-281 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2013−2015 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (2013 05 08, Nr. V-465).

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo„ pakeitimo (2013 07 24, Nr. 694).

Įsakymas dėl teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2013 06 12, Nr. V-616).

LPA kreipimasis dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimo (2013 05 27, Nr. 2013/05/27).

Dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo nr. 1195 ir Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo nr. 941 nuostatų, susijusių su vienodos sutrumpintos darbo savaitės ir kasmetinių pailgintų atostogų trukmės nustatymu sveikatos priežiūros darbuotojams (2013 05 09, Nr. 44/2009).

Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo (2003 09 30, Nr. 1195).

Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo (2003 07 18, Nr. 941).  

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1209  „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (2013 02 07, Nr.14-704). Ruošiant Lietuvos psichiatrų asociacijai atstovavo doc. dr. Alvydas Navickas.

Europos pscihoterapeuto sertifikavimo taisyklės (2012 07; anglų k.).

Šizofrenijos, šizotipinio ir kliedesinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas (2012 11 28). Ruošiant Lietuvos psichiatrų asociacijai atstovavo prof. dr. Virginija Adomaitienė. 

Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas (2012 11 28). Ruošiant Lietuvos psichiatrų asociacijai atstovavo prof. dr. Virginija Adomaitienė.

Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo (2012 12 31, Nr. V-1209). Ruošiant atstovavo LPA valdybos nariai gyd. Dainius Stasiūnas ir gyd. Aleksandras Slatvickis.

Vaikų ir paauglių, vartojančių psichoaktyviąsias medžiagas, gydymo ir skausmo malšinimo opioidais metodika (2009 07 09).

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“