Posėdis „Psichikos sveikatos priežiūra – visų Lietuvos žmonių prioritetas“

2014-04-01

GERBIAMIEJI,

Pagaliau turiu pranešti gerą žinią. Lietuvos psichiatrų asociacija gavo kvietimą dalyvauti posėdyje „Psichikos sveikatos priežiūra – visų Lietuvos žmonių prioritetas“.

Posėdį inicijavo LR Prezidentė. Jame dalyvaus LR Seimo Sveikatos komiteto atstovai, LR Ministro pirmininko patarėjas, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Socialinės ministerijos, Finansų ministerijos ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Posėdžio pradžia 13 val. SAM posėdžių auditorijoje.

Pagrindiniai klausimai:

  • Psichiatrijos destigmatizacija: kalėjimų įvaizdžio keitimas. Rekomenduojama sudaryti sąrašą žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos bus numatytos baudos įstaigų vadovams ir kitiems darbuotojams pagal kompetenciją ir atsakomybę (pvz., durų trikampis užraktas einant į skyrių – 10 000 Lt bauda skyriaus vedėjui; skyriuje palatos durys su langu – 5 000 Lt už kiekvieno ligonio orumo pažeminimą vyr. slaugytojai; jeigu skyriuje nėra rūkymui skirto kambario su ventiliacija – 20 000 Lt įstaigos vadovui ir t.t.);
  • Bus aptariama sveikatos pažymų išdavimo dėl vairavimo, ginklo naudojimo ir dėl įsidarbinimo keitimas. Planuojama atšaukti diskriminuojančius psichiatriją įsakymus ir nustatyti psichikos sveikatos ekspertizių tvarką esant agresyviam–pavojingam elgesiui. Numatomas ekspertizės įkainis – 2000 Lt;
  • Numatoma svarstyti naujus psichinės sveikatos priežiūros įkainius: pvz. ambulatorinis vieno paciento sergančio schizofrenija gydymas ir psichosocialinė reabilitacija – 2000 Lt/mėn; sergančiojo afektiniais sutrikimais ir nerimo sutrikimais – 1500 Lt/mėn, sergantiems demencija – 3 000 Lt/mėn ir kt. Pirmo vizito trukmė: psichiatro konsultacija – ne trumpesnė 45 min., socialinio darbuotojo – 45 min., psichologo – 45 min., slaugytojo – 45 min. Antro vizito trukmė: psichiatro ir atskirai kiekvieno kito specialisto – ne trumpiau kaip 30 min. Stacionarinio gydymo įkainis sergant schizofrenija bus ne mažesnis kaip 2 000 Lt/dieną ir t.t.
  • Numatoma patvirtinti Psichoterapeuto, Meno terapeuto pareigybines normas.
  • Numatoma nedirbantiems psichikos ligoniams mokėti ne mažesnę nei minimalus mėnesinis atlyginimas pašalpą.
  • Ypatingai laikytis konfidencialumo – gydymo pagrindo taisyklių. Uždrausti ligonių kasoms ir kitoms institucijoms informaciją apie psichikos sutrikimus turinčius žmones naudoti kitoms nei su ligonio gydymu susijusioms aplinkybėms.
  • Visoje Lietuvoje organizuoti dirbančias visą parą „psichosocialines reanimacijas“ žmonėms, turintiems savižudybinę riziką ir jų artimiesiems.
  • Visiems priklausomybių ligomis sergantiems pacientams sudaryti sąlygas gydytis tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir sergantiems kitomis ligomis (pvz., nedarbingumo pažymėjimai, kompensuojamas gydymas, neįgalumo nustatymo tvarka ir kt.).

Iki 12 val. laukiu Jūsų pasiūlymų. Juos pateiksiu svarstymui.

Pagarbiai,
Alvydas Navickas

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“