Kaip užpildyti formą Nr. 070/a-LK „Pažyma reabilitacijos paslaugai gauti“ siunčiant pacientą psichosocialinės reabilitacijos

2023-06-13


Instrukcija


Mieli kolegos, LR Sveikatos apsaugos ministerija paprašė pasidalinti aplinkraščiu apie tai, kaip teisingai užpildyti formą Nr. 070/a-LK „Pažyma reabilitacijos paslaugai gauti“ siunčiant pacientą psichosocialinės reabilitacijos.


Sveikatos apsaugos ministerija identifikavo, kad nuo 2023 m. kovo 15 d. pasikeitus Medicininės apskaitos formai Nr. 070/a-LK „Pažyma reabilitacijos paslaugai gauti“ ir jos pildymo taisyklėms, gydytojams psichiatrams kyla neaiškumų kaip tinkamai užpildyti šią formą siunčiant pacientą psichosocialinės reabilitacijos. Pateikiame instrukciją dėl formos pildymo.

Raginame siųsti pacientus psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms gauti, informuojame kad 2,1 karto padidintas psichosocialinės reabilitacijos įkainis, kas leidžia siekti geresnės šių paslaugų kokybės ir plėtros.

Primename, kad psichosocialinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems nustatyta vienas ar daugiau iš šių psichikos ir elgesio sutrikimų ir smarkiai sutrikusi veikla, elgesys ir socialinė adaptacija, kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę yra 21–60 balų: organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai (F04; F06–F07); šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (F20–F28); nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (F30; F31; F32.1–F39); neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (F40; F40.01–F42.9; F43.1); elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais (F50–F51, F53.1–F53.9); suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai (F62);

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos sergantiems priklausomybės ligomis skiriamos suaugusiems pacientams, kuriems nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, priklausomybės sindromas (F10–F16.2, F18–19.2) ir jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų: jei pacientui taikytas stacionarinis abstinencijos būklės, psichoaktyviųjų medžiagų sukeltų psichozių, susijusių su psichiką veikiančių medžiagų vartojimu, gydymas ir/arba smarkiai sutrikusi veikla, elgesys ir socialinė adaptacija, kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę (aprašo 1 priedas) yra 31–70 balų.

Marija Oleškevičienė
Psichikos sveikatos skyrius
Patarėja

Tel. +370 5 266 1420
El. p. marija.oleskeviciene@sam.lt


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“