In memoriam profesoriui Wolfgang Rutz

2023-05-25Mieli kolegos, Karolinska instuto profesorė Elleonor Mittendorfer-Rutz informavo RVPL ligoninės administraciją, kad 2023 m. balandžio 21 d. Stokholme mirė profesorius Wolfgang Wilhelm Dietrich RUTZ.

Laidotuvės vyks gegužės 26 dieną, 13:30 Engelbrektskyrkan bažnyčioje (Östermalmsgatan 20).


Profesorius Wolfgang Rutz baigė medicinos studijas Erlangene, Vienoje ir apgynė daktaro disertaciją Viurcburge (Vokietija). Nuo 1977 iki 1998 m. jis ėjo psichikos sveikatos paslaugų direktoriaus pareigas Gotlando saloje (Švedija). Dirbdamas šioje pozicijoje jis reikšmingai prisidėjo kuriant psichikos sveikatos paslaugas Švedijoje, Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Su mūsų šalies psichikos sveikatos specialistais velionis užmezgė ryšius dar devintajame dešimtmetyje, jis daug prisidėjo vystat psichinės sveikatos sistemą Lietuvoje.

Per pastarąjį dešimtmetį daugiausia dėmesio profesorius Wolfgang Rutz skyrė depresijos prevencijai ir depresijos simptomų bei psichozės simptomų ir savižudiškumo stebėsenai, taip pat jis tyrė ir visuomenės bei asmens psichikos sveikatą lemiančius veiksnius.

Dešimtajame dešimtmetyje jis buvo Švedijos psichiatrų asociacijos viceprezidentas ir Švedijos biologinės psichiatrijos draugijos narys prezidentas. Jis vadovavo gerai žinomai „Gotlando studijai“, kurios rezultatai – bendrosios praktikos gydytojų pirminėje ambulatorinių paslaugų grandyje įgyvendinamas savižudybių prevencijos modelis, vyrų depresijos ir savižudybės sampratos išgryninimas, įskaitant šiandien tarptautiniu mastu paplitusios „Gotlando vyrų depresijos skalės“ (angl. Gotland male depression scale) sukūrimą. Wolfgang Rutz atliko mokslinį šios programos įvertinimą, 1992 m. Linkopingo universitete (Švedija) apgynė mokslų daktaro disertaciją.

Gotlando saloje 1994-1998 m. jis vedė kasmetinę integruotą edukacinę programą Baltijos šalių psichiatrijos specialistams ir vyriausybinių institucijų atstovams. Nuo 1998 m. iki 2005 m. profesorius Wofgang Rutz ėjo PSO Europos regioninio biuro Kopenhagoje patarėjo psichikos sveikatos klausimais pareigas ir vadovavo PSO Europos biure psichikos sveikatos srities veiklų valdyme.

Vienas didžiausių jo laimėjimų per tą laiką buvo PSO tarptautinio nacionalinių psichikos sveikatos kolegų tinklo sukūrimas, kurį pripažino šalių narių vyriausybės ir PSO. Pagrindinė veikla apėmė reguliarius susitikimus siekiant sukurti bendradarbiavimo tinklus, įtraukiant ir Lietuvą bei kitas Baltijos valstybes.

Velionis užmezgė intensyvų PSO ir ES bendradarbiavimą bendrais Europos psichikos sveikatos klausimais, sustiprino PSO ir Rytų bei Vidurio Europos regionų ryšius psichikos sveikatos klausimais, pradėjo kasmetinį psichikos sveikatos būklės PSO Europos šalių narių duomenų tyrimą, kuris tapo pavyzdžiu kuriant PSO pasaulinės psichikos sveikatos projektą ATLAS.

Pagrindinis dėmesys tuo metu, kai profesorius vadovavo Europos PSO psichikos sveikatos programai, buvo nacionalinių psichikos sveikatos struktūrų kūrimas apimant viską nuo ligoninių veiklos iki bendruomeninių paslaugų, taip pat pastangos sukurti suderintą bendradarbiavimą visose Europos nacionalinėse struktūrose. Ypatingą dėmesį jis skyrė stigmos ir diskriminacijos klausimams, savižudybių ir priešlaikinio mirtingumo prevencijai, kokybės įvertinimui ir užtikrinimui, psichiatrijos bei visuomenės sveikatos ir psichikos sveikatos stiprinimui, paslaugų plėtrai ir teikimui, taip pat psichikos sveikatos teisės aktams ir etikai.

Profesorius Wolfgang Rutz savo veikloje visuomet stengėsi sutelkti dėmesį į psichikos sveikatos paslaugų deinstitucionalizavimą ir humanizavimą.

Velionis yra paskelbęs daugybę mokslinių ir visuomenės sveikatos publikacijų. Jis yra paruošęs tekstų specialiai Lietuvos psichiatrų asociacijos leidiniui „Psichiatrijos žinios“.

Profesorius buvo daugybės nacionalinių bei tarptautinių visuomenės psichikos sveikatos ir socialinės psichiatrijos asociacijų bei tinklų valdybos narys. Jis buvo Vokietijos nacionalinio savižudybių prevencijos tinklo (NASPRO) tarptautinio patariamojo komiteto pirmininkas, iki 2016 m. buvo Pasaulio psichiatrų asociacijos psichiatrijos strategijų sekcijos pirmininkas ir iki 2017 m. ėjo Europos psichiatrijos asociacijos etikos komiteto nario pareigas.

Jis buvo Švedijos savižudybių prevencijos asociacijos (SPES) valdybos narys ir Švedijos socialinės psichiatrijos forumo valdybos narys.

Profesorius Wolfgang Rutz yra gavęs akademinių apdovanojimų ir yra Pasaulio socialinės psichiatrijos asociacijos (WASP), Europos socialinės psichiatrijos asociacijos (EASSP), Estijos, Lietuvos bei Vengrijos psichiatrijos asociacijų garbės narys.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio giminaičiams, draugams ir kolegoms. Telieka profesorius Wolfgang Rutz mūsų atmintyje.

Lietuvos psichiatrų asociacijos bendruomenėTapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“