Keičiasi kontraindikacijos vaiko globai/įvaikinimui (nuo liepos 1 d.)

2022-06-30


Teisės akto tekstas


Mieli kolegos, nuo Liepos 1 d. įsigalios naujas įsakymas 2022 m. birželio 21 d. Nr. V-1123/A1-429 „Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti įvaikintoju ir (ar) negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“ (nuoroda į teisės akto tekstą).

Nuo liepos 1 netenka galios šie įsakymai:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 404/96 „Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Liepos 17 d. Įsakymas Nr. 386 „Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“