Svarbi informacija dėl popierinių benzodiazepinų receptų galiojimo trukmės bei elektroninių ir “raudonų” receptų išrašymo užsieniečiams

2021-07-13


Mieli kolegos, dalijamės mūsų bendruomenei svarbia informacija: 1) dėl popierinių benzodiazepinų receptų galiojimo trukmės; 2) dėl elektroninių ir “raudonų” receptų išrašymo užsieniečiams.

Atsakymus į šiuos klausimus pateikė SAM.


1. Dėl popierinių benzodiazepinų receptų galiojimo trukmės

1 formos receptai išrašyti iki liepos 1 d. yra laikomi galiojančiais, bet ne ilgiau nei iki liepos 30 d. Daugiau informacijos skaitykite čia: LR SAM teisės aktas.

2. Dėl receptų išrašymo, jei pacientas yra užsienietis, neturintis asmens kodo.

Primename, kad užsieniečiai, turintys laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, turi lietuvišką asmens kodą ir yra registruoti LT gyventojų registre, todėl apie juos toliau bus nekalbama. Kalbama apie tuos užsieniečius, kurie lietuviško asmens kodo neturi, pvz. atvykstantys ar ilgiau reziduojantys ES šalių piliečiai, turistai iš trečiųjų šalių ir t.t.

Jei kalbama apie nekompensuojamuosius vaistus, užsieniečiams, neturintiems lietuviško asmens kodo, rašomi elektroniniai receptai, o išimties atvejais – pildomas popierinis 2 formos recepto blankas (rožinis receptas).


2.1. Elektroninio recepto rašymas

  1. Sukuriama užsieniečio ESI (elektroninė sveikatos istorija), jei jos pacientas dar neturi. Tą galima padaryti esveikata.lt gydytojo portale, arba ASPĮ naudojamomis sistemomis (jei toks funkcionalumas jose realizuotas). Pridedame instrukciją, kaip tą galima padaryti eSveikata portale: instrukcija, kaip sistemoje sukurti pacientą užsienietį.
    Pabrėžtina, kad registruojant užsienietį turi būti suvedamas paciento užsienietiškas asmens kodas (jei tokį turi), taip pat pridedamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas nurodant dokumento seriją, numerį. Elektroninei sveikatos istorijai (ESI) suteikiamas ESI numeris, kurio formatas yra “patient-xxxxxx-xxxxx“. Jį būtina pateikti pacientui, kadangi tolimesnė jo elektroninės ligos istorijos paieška (tiek ASPĮ, tiek vaistinėje) vyks būtent naudojantis šiuo kodu (kaip atitikmuo asmens kodui įprastu atveju).
  2. Toliau e. sveikatos portale (arba naudojantis ASPĮ naudojama sistema ir suradus paciento ESI pagal ESI numerį) viskas atliekama įprastai – registruojamas apsilankymas, pradedama pildyti e025 forma, išrašomas receptas.
  3. Pacientas, atvykęs į vaistinę, būtinai turi pateikti ESI kortelės numerį (“patient-xxxxxx-xxxxx“) ir asmens dokumentą. Naudojantis ESI kortelės numeriu bus suteikta prieiga farmacijos specialistui prie paciento receptų.
  4. Sekantį kartą rašant receptus užsieniečiui, naujo paciento registruoti nereikia – paciento ESI surandama pagal ESI numerį.

Išimties atveju pildomas popierinio recepto blankas (jei išrašomi psichotropiniai vaistai, naudojamas 2 formos rožinis recepto blankas). Jei užsienietis pacientas turi užsienietišką asmens kodą, recepto blanke įrašomas šis kodas. Jei asmens kodo užsienietis neturi – pildomas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija/numeris. Jei išimties atveju rašomas popierinis receptas, kai vaistus ketinama įsigyti užsienyje, vietoje asmens kodo pildoma paciento gimimo data.


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“