SAM sprendimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo Lietuvos Respublikos teritorijoje

2020-03-17


SAM sprendimas Nr. V-387


Mieli kolegos, gauta svarbi informacija iš Sveikatos apsaugos ministerijos apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių paskyrimą ar pratęsimą nuotoliniu būdu.


2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-387

„Dėl   sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nustatyta,

kad „1.3.1. Paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu: vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos“.

(Visas sprendimo doekumentas http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/V-387.pdf)

Šiuo sprendimu nustatyta, kad šeimos gydytojo komandos nariai (toliau – šeimos gydytojas), ar gydytojai specialistai

(įskaitant pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus ir gydytojus odontologus) (toliau – gydytojai specialistai),

ar slaugytojai, gali teikti karantino laikotarpiu nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas,

pagal  Nuotolinių konsultacijų pacientui organizavimo principus.

Šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas (tame tarpe ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas), ar slaugytojas

nuotoliniu būdu gali paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių

(įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – vaistų ar MPP) skyrimą,

skirti būtinus tyrimus (kurie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės blogėjimui)

ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“