Komentarai Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo ruošiamiems Aprašams ir Tvarkoms

2019-05-24

Mieli kolegos,

Kaip žinote, nuo gegužės 1-os dienos galioja naujas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Ryšium su tuo ruošiama visa eilė Tvarkų bei Aprašų, kurie padės praktiškai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, t.y. jo dvasią pavers praktiniais mūsų veiksmais.

Siūlau tiems, kuriems tai įdomu, pasiskaityti ir komentuoti ruošiamus projektus. Jie pateikti žemiau; jų Projektus vakar gavome iš SAM Psichikos sveikatos skyriaus. Taip pat noriu paminėti, kad visa eilė su psichikos sveikatos priežiūrą apskritai ir psichiatrija konkrečiai susijusių organizacijų bei institucijų dalyvavo ruošiant šias tvarkas, todėl tai yra bendras rezultatas LPA (ačiū Laurynui Bukelskiui ir – šiek tiek – man pačiai!), Lietuvos Biologinės psichiatrijos draugijos (ačiū Vestai Steiblienei!), Psichikos sveikatos vadybos asociacijos (ačiū Martynui Marcinkevičiui!), Jaunųjų psichiatrų asociacijos, Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos (ačiū Vidai Matulionienei!), universitetinių psichiatrijos ligoninių atstovams. Taigi, laukiu konstruktyvių komentarų iki gegužės 28 dienos imtinai.

Kai kurie klausimai sukėlė mūsų diskusijas, nes yra vertinami skirtingai netgi mūsų pačių bendruomenės viduje. Tam tikras korekcijas įnešė organizacijos, ginančios žmogaus teises, bei teisininkai, kurie paprasčiausius dalykus sugeba pasakyti labai sudėtinga kalba, bei, manau, kalbininkai, kuriems sulietuvinus labai sudėtingą teisininkų kalbą, gaunasi mūsų nauji Aprašai ir Tvarkos.

Taip pat laukčiau idėjų, susijusių su ruošiama nauja gydytojo psichiatro medicinine norma. Šiuo metu pasiruošimas pritilęs, tačiau, manau, atsinaujins po to, kai bus paruoštos visos Tvarkos ir Aprašai, kurie jau turėtų veikti.

Taip pat informuoju, kad pasirodė SAM įsakymas dėl priverstinės hospitalizacijos (pridedamas dokumentas), prie kurio rengimo daug prisidėjo įvairios su psichikos sveikata susijusios asociacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsirado privalomos SAM patvirtintos formos ir registracijos žurnalas. Psichiatriniai stacionarai turėtų jas skubiai įsidiegti. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad šis įsakymas neliečia atvejų, kai nėra priverstinės hospitalizacijos indikacijų, o stacionarizuojame pacientą per teismą dėl tik neveiksnumo (įstatymo 14 str.). Tuomet tvarka ir formos išlieka kaip ir paprasto hospitalizavimo atveju.

Na, o pabaigai: išsaugokite datas:

  • Spalio 4 diena, 2019, Kaunas;
  • Lapkričio 22 diena, 2019, Vilnius;
  • Sausio 24 diena, 2020, Klaipėda.

Tai mūsų būsimų įdomių konferencijų datos ir vietos.

Linkėjimai,


Informacija apie laukiamus komentarus

1.1. Informuojame, kad po bendro darbo ir pastabų buvo patobulintas Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašas buvo teiktas derinti SAM padaliniams, po ko aprašas dar gana reikšmingai pasikeitė.
Šiandien aprašas pateiktas derinti visuomenei per TAIS, jį galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/584d78e07c9e11e98a8298567570d639

Kviečiame iki gegužės 29 d. (imtinai) teikti pastabas ministerijai.

1.2. Informuojame, kad jūsų organizacijoms buvo pateiktas derinti Papildomo psichikos sveikatos būklės įvertinimo tvarkos aprašas (trijų psichiatrų komisija).
Šis aprašas detalizuoja PSPĮ 13 str. 5 d. nustatytą naują pacientų teisę gauti papildomą psichikos būklės įvertinimą, atliekamą trijų gydytojų psichiatrų, nesusijusių su gydančiąja įstaiga, kai pacientas yra priverstinai hospitalizuojamas ir (ar) gydomas, už paties paciento lėšas. Tai – gana sudėtingas procesas, kuris, tikėtina, susidurs su daugeliu iššūkių. Siekdami atrasti geriausią subalansuotą sprendimą, kviečiame skirti dėmesio ir įvertinti aprašą bei pateikti pastabas ministerijai. Jūsų nuomonė ir pastabos būtų itin aktualūs.

Pastabas ministerijai kviečiame teikti iki gegužės 29 d. (imtinai).

Aprašą galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cdc4d0307ca011e98a8298567570d639


Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos vardu,
Ramunė Mazaliauskienė, LPA prezidentė

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“