Kvietimas į respublikinę konferenciją „Depresija psichiatrijoje ir už jos ribų“

2019-03-01


Kaunas, viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“
2019 m. kovo 22 d. (penktadienis) 10.00 – 18.00 val.


Konferencijos programa


Mieli kolegos, Lietuvos psichiatrų asociacija kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika organizuoja respublikinę konferenciją „Depresija psichiatrijoje ir už jos ribų“ ir kviečia į ją savo narius bei kitus psichikos sveikatos specialistus.

Konferencijoje pabandysime ne tik susipažinti su naujausiomis mokslo ir praktikos tendencijomis bei gerosios praktikos pavyzdžiais, tačiau ir paklausysime kitas sritis atstovaujančių lektorių pateikiamos depresijos ar jos atitikmenų interpretacijų. Taigi, jūsų dėmesiui mokslininkai ir praktikai – žmonės, kurie domisi depresijos tema biologinėje, psichologinėje ar socialinėje terpėje, – bei lektoriai, kalbėsiantys apie depresijos vaidmenį religijoje, mene, kalboje bei filosofijoje.

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimosi sertifikatai gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichoterapeutams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, psichikos sveikatos slaugytojams, dailės terapeutams, ergoterapeutams, visų specialybių gydytojams.

LPA nariams bus organizuojamas transportas atvykti į konferenciją. Apie tai informuos kraštų pirmininkai.

Konferencijoje labai laukiami visi į pensiją išėję LPA nariai – maloniai prašome jiems pranešti asmeniškai, jei turite galimybę.

Dalyviams bus dalijamas naujausias leidinio „Psichiatrijos žinios“ numeris.


Registracija

Registracijos pradžia – 9.30 val.
Konferencijos pradžia – 10.00 val.

Registracija vyksta el. pašto adresais
info@psichiatrija.lt ir lpakonferencijaregistracija@gmail.com.


Dalyvio mokestis

LPA nariams, susimokėjusiems visus nario mokesčius iki 2019 metų imtinai, – nemokamai.

Jauniesiems psichiatrams, gydytojams rezidentams ir studentams – 20 €.

Visiems kitiems – 40 €.

Dalyvio mokestį reikia pervesti į LPA sąskaitą iki konferencijos pradžios – Lietuvos psichiatrų asociacija, AB „Swedbank“, sąskaitos nr. LT077300010000548077.

Galimybės priimti grynuosius pinigus konferencijos dieną nėra.


Patvirtinti lektoriai

VILMA LIAUGAUDAITĖ (LSMU)

Pranešimas „Savižudybių sąsajos su mikroelemento ličio koncentracija geriamajame vandenyje“
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrinėjimų/domėjimosi sritis – suicidinis elgesys, savižudybių biologiniai ir psichosocialiniai rizikos veiksniai, pagalbos prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje.


TADEUŠ POLIONIS

Pranešimas „Ergoterapijos poveikis asmenų sergančių depresija dalyvavimui ir veiklų atlikimui“
Ergoterapeutas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje; Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorius; „The CARe Network“ ambasadorius Lietuvoje.


AISTĖ LELEIKIENĖ (LSU)

Pranešimas „Neurobiologinis fizinio aktyvumo poveikis ir reikšmė psichiatrijoje“
Biomedicinos mokslų daktarė, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos skyriaus vedėja, gydytoja psichiatrė, Jaunųjų psichiatrų asociacijos valdybos narė, Lietuvos Sporto Universiteto Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros lektorė.


Prof. VIRGINIJA ADOMAITIENĖ (LSMU)

Pranešimas apie naujausių medikamentinių galimybių gydant depresiją su savižudiškomis tendencijomis susiejimą su Psichiatrijos klinikos surinktais duomenimis savižudybių srityje
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė, buvusi LR SAM vyriausioji respublikos specialistė psichiatrijos srityje.


RAMUNĖ MAZALIAUSKIENĖ (LSMU)

Pranešimas „Skirtingi depresijos veidai ir su tuo susiję gydymo ypatumai“
Gydytoja psichiatrė ir psichoterapeutė, LSMU Psichiatrijos klinikos asistentė, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė.


EDGARAS DLUGAUSKAS (VU)

Pranešimas „Kognityvinių simptomų svarba gydant depresinius sutrikimus“
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurologijos centro Psichiatrijos skyriaus vedėjas; Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinikos bei Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikos asistentas ir rezidentų vadovas; Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto doktorantas; Gydytojas psichiatras, psichoanalitinis psichoterapeutas.


EDGARAS DIRŽIUS (LSMU)

Pranešimas apie gydymui rezistentiškos depresijos gydymo tendencijas ir pasiekimus
Gydytojas psichiatras, LSMU Psichiatrijos klinikos asistentas, LSMU Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto, Regos neurofizio-logijos laboratorijos doktorantas, LSMU Įrodymais pagrįstos medicinos centro dėstytojas ir kūrėjas. Mokslo domėjimosi sritis – transliaciniai neuromokslai, neuropsichopatofiziologija ir įrodymais pagrįstos medicinos paradigmos taikymas bei adaptavimas kasdienėje klinikinėje praktikoje.


IRENA BULOTIENĖ

Pranešimas „Meno terapijos panaudojimas depresijos gydyme: atvejo analizė“
Geštalt psichologijos konsultantė, sertifikuota meno terapijos metodų, skirtų psichologiniam konsultavimui socialiniame – pedagoginiame darbe ir sveikatos apsaugos srityje, specialistė.


SESUO LIUCIJA GRYBAITĖ FMA

Pranešimas apie katalikų bažnyčios požiūrį į depresiją
Mokėsi Kauno J Gruodžio ir Vilniaus Talat-Kelpšos konservatorijos chorinio dirigavimo ir solinio dainavimo specialybių. 1983 m. pogrindžio sąlygomis įstojo į seserų saleziečių institutą. 1991-94 studijavo Romoje Popiežiškame ugdomųjų mokslų fakultete “Auxilium” ir įgijo dvasingumo diplomą. Nuo1995m . dirba Kauno arkivyskupijos jaunimo ir suaugusiųjų sielovadoje. “Vyturio” gimnazijoje dėsto tikybą ir italų kalbą.


Doc. dr. STANISLAVAS MOSTAUSKIS (VDA)

Pranešimas apie depresiškumo sąvoką mene bei filosofijoje
Dalyvavo ruošiant jungtinę LSMU ir VDA magistro studijų dailės terapijos programą, yra šios programos studijų komiteto narys, dėstytojas, baigiamųjų darbų vadovas. Baigė Vilniaus dailės akademiją, įgijo menotyros specialybės magistro diplomą. Surengė virš dešimt autorinių tapybos parodų. Mokslinių tyrimų sritis – neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, psichopatologija, postmodernus diskursas.


Prof. RŪTA PETRAUSKAITĖ (VDU)

Pranešimas „Pozityvusis ir negatyvusis patosas“
Lingvistė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, Lituanistikos katedros profesorė. Mokslinių tyrimų sritys apima visą skalę temų, pradedant leksikologija ir semantika, ir baigiant teksto ir tekstynų lingvistika. Paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių apie tekstynų lingvistikos metodologiją, terminologiją, frazeologiją, kognityviąją metaforą, diskurso ir žanro analizę ir kt. Išleido monografiją, 3 vadovėlius ir daugiau nei pusšimtį populiarių straipsnių apie kalbą.


Doc. BENJAMINAS BURBA (LSMU)

Pranešimas apie depresijos termino istoriją bei sampratos pokyčius psichiatrijos istorijoje
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos docentas, buvęs Lietuvos psichiatrų asociacijos Prezidentas.


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“