Pranešimas apie Vilniaus krašto atskaitinį-rinkiminį suvažiavimą

2018-12-17

Gerbiami Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto filialo nariai, informuojame apie LPA Vilniaus krašto filialo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo laiką, vietą ir programą.

Suvažiavimo vieta

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko g. 5, Vilnius, administracijos korpusas, III aukštas.

Suvažiavimo data

2018 m. gruodžio 19 d. 11:00 val.

Pirmininkauja

Ramunė Mazaliauskienė, LPA prezidentė.

Suvažiavimo programa

10:30 – 11:00 val. dalyvių registracija;
11:00 val. įžanginis žodis – Ramunė Mazaliauskienė;
11:15 val. balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
11:20 val. kandidatų į LPA Vilniaus krašto filialo pirmininkus iškėlimas;
11:30 val. kandidatų į LPA Vilniaus krašto filialo pirmininkus prisistatymas;
12:00 val. LPA Vilniaus krašto filialo pirmininko rinkimai;
12:15 val. balsų skaičiavimo komisijos pasisakymas;
12:20 val. išrinkto LPA Vilniaus krašto filialo pirmininko pasisakymas;
12:30 val. kandidatų į LPA Vilniaus krašto filialo valdybą iškėlimas;
12:40 val. LPA Vilniaus krašto filialo valdybos rinkimai;
12:50 val. balsų skaičiavimo komisijos pasisakymas;
13:00 val. naujos Vilniaus krašto filialo valdybos pristatymas.

Dalyvavimas suvažiavime nemokamas, išankstinė registracija nebūtina.

Informuojame, kad balsuoti suvažiavime gali tik nario mokesčius (imtinai už 2018 metus) susimokėję LPA Vilniaus krašto filialo nariai.

Taip pat informuojame, kad nesurinkus kvorumui, suvažiavimas bus baigtas, o pakartotinis suvažiavimas bus kviečiamas tą pačią dieną po 1 val. pertraukos, įgyvendinant numatytą programą.

Pagarbiai
Ramunė Mazaliauskienė, LPA prezidentė
El. p. info@psichiatrija.lt

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“