Išrinkta nauja LPA prezidentė ir valdyba

2018-06-24

Gerbiami Lietuvos psichiatrų asociacijos nariai, informuojame jus, kad 2018 m. birželio 15 d., penktadienį, Vilniaus Psichikos sveikatos centro patalpose, Vasaros g. 5, Vilniuje, įvyko pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis LPA suvažiavimas. Jame dalyvavo 49 balsavimo teisę turintys LPA nariai: 10 Kauno krašto filialo narių, 5 Klaipėdos krašto filialo nariai, 1 Šiaulių krašto filialo narys bei 33 Vilniaus krašto filialo nariai.

Suvažiavimas išrinko naują LPA Prezidentą ir valdybą: LPA Prezidentė – Ramunė Mazaliauskienė, viceprezidentė – Ona Davidonienė, kiti valdybos nariai – Aleksandras Slatvickis, doc. dr. Vesta Steiblienė, Nijolė Goštautaitė – Midttun, Algimantas Liausėdas, Laurynas Bukelskis, Gintaras Naujokas. Tokia valdybos sudėtis atspindi naujos valdybos tikslą atstovauti mokslą ir praktiką, ambulatorinėje bei stacionarinėse grandyse dirbančius specialistus, jaunesniuosius bei labiau patyrusius psichiatrų bendruomenės narius.

Valdybos veikloje taip pat dalyvauja Klaipėdos krašto filialo Pirmininkė Stefa Naujokienė, Šiaulių krašto filialo Pirmininkė Olga Rimovskaja, Panevėžio krašto filialo Pirmininkė Violeta Šimanauskaitė. Tikėsimės, greitu laiku prie jų prisijungs ir nauji Vilniaus krašto filialo bei Kauno krašto filialo Pirmininkai.

Lietuvos psichiatrų asociacijos 6-ių metų atstovu tarptautinėje organizacijoje – Jungtiniame Šiaurės šalių psichiatrų asociacijų komitete – išrinktas prof. dr. Arūnas Germanavičius.

Suvažiavimas nepatvirtino buvusio LPA Prezidento ataskaitos ir įpareigojo naująją valdybą atlikti veiklos auditą, nes nebuvo pateikta revizijos komisijos ataskaita, bei inicijuoti įstatų keitimą, kurie leistų asociacijai lanksčiau pritaikyti šiuolaikinėje visuomenėje ir lengviau pasinaudoti nariui suteiktomis teisėmis, pvz. balsuojant.

Tuo pačiu norime padėkoti buvusiai LPA valdybai už tai, kas buvo padaryta gero, svarbaus, reikalingo Lietuvos psichiatrų asociacijos naudai bei visos Lietuvos žmonių psichikos sveikatai.

Artimiausiu metu valdyba išsamiau pristatys savo planuojamą veiklą.

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“