In Memoriam prof. Vitai Danilevičiūtei

2016-04-05

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovės, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos narės, profesorės, biomedicinos mokslų daktarės Vitos Danilevičiūtės.

Prof. V. Danileviciute

Prof. dr. Vita DANILEVIČIŪTĖ
(1956 03 23 – 2016 04 04)

Profesorė Vita Danilevičiūtė gimė Pakruojo rajone Lygumų miestelyje. Mokyklą baigė Kuršėnuose. 1980 metais baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir  iki pat gyvenimo pabaigos išliko Vilniaus universiteto patriote. Ji praėjo visus gydytojo ir mokslininko veiklos etapus: nuo Psichiatrijos klinikos ordinatorės, aspirantės iki profesorės, Psichiatrijos klinikos vadovės. Psichiatrija buvo neatsiejama Profesorės gyvenimo dalis, jos nuopelnai šiai medicinos sričiai Lietuvoje yra neišmatuojami.

Profesorė, dr. Vita Danilevičiūtė buvo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos vadovė, Lietuvos psichiatrų asociacijos viceprezidentė, Europos depresijos asociacijos koordinatorė Lietuvai,

Sukauptą darbo patirtį bei žinias Profesorė iš visos širdies stengėsi perduoti medicinos studentams, rezidentams,  doktorantams ir gydytojams – dėl to visų jų buvo be galo mėgstama ir mylima. Ji buvo vadovėlio „Psichiatrija“ bendraautorė, daugelio mokymo priemonių autorė, Psichiatrijos rezidentūros programos vadovė ir psichiatrijos rezidentų ruošimo koordinatorė, per 60 mokslinių straipsnių autorė ir bendraautorė.

Profesorė, dr. Vita Danilevičiūtė buvo garsaus tarptautinio žurnalo „Nordic Journal of Psychiatry“ redakcinės tarybos narė, žurnalo „Medicinos teorija ir praktika“ kolegijos narė, daugelio tarptautinių ir respublikinių konferencijų ir seminarų organizatorė. Skaitė mokslinius pranešimus ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių: Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje, Anglijoje, JAV ir kt.

Profesorė, dr. Vita Danilevičiūtė buvo nuolatinė Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos konsultantė rengiant svarbiausius Psichikos sveikatos priežiūros norminius aktus ir rekomendacijas.

Nepaisant savo milžiniško užimtumo, labai intensyvios mokslinės, pedagoginės, organizacinės, švietėjiškos veiklos, bei aistringo pomėgio muzikai, Profesorė visuomet pirmiausia išliko Gydytoja, kurios svarbiausia pareiga – nuoširdžiai padėti savo Pacientams.

Telieka Ji mūsų atmintyje.

Atsisveikinimas su prof. dr. Vita Danilevičiūte vyks:

Laidojimo namuose “Nutrūkusi styga”  http://www.nutrukusi.styga.lt/LT-apie.html

Adresas: Ąžuolyno g. 10, Vilnius

Laikas: nuo 2016 04 06 (trečiadienis) 16 val. iki 2016 04 07 (ketvirtadienis) 14 val.

Laidojimo vieta: Sudervės kapinės Vilniuje, adresas: Ąžuolyno g. 24.

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“