Savižudybių prevencija: pasiekti ir gelbėti gyvybes

2015-09-10

Šių metų Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos tema – „Savižudybių prevencija: pasiekti ir gelbėti gyvybes“. Pagrindinis tikslas – kviesti tiek individualius asmenis, tiek organizacijas jungtis ir imtis aktyvių veiksmų, siekiant užkirsti kelią savižudybėms visame pasaulyje.

Pasiekti tuos, kuriems reikalinga pagalba

Remiantis neseniai išleistu Pasaulinės sveikatos organizacijos pranešimu, kasmet nusižydo daugiau nei 800 tūkst. žmonių visame pasaulyje. Pranešime taip pat nurodoma, jog šie skaičiai nėra tikslūs dėl visuomenėje įsigalėjusios savižudybių stigmos, patikimų mirties aplinkybių fiksavimo procedūrų bei tam tikrose valstybėse egzistuojančių religinių ar teisinių sankcijų, nukreiptų prieš savižudybes.

Nors būtų sudėtinga įvardyti tikslią statistiką, tačiau akivaizdu, jog kiekvieno individo savižudybė yra tragiška netektis. Sunku įsivaizduoti, koks nepakeliamas psichologinis skausmas paskatina žmones savižudybės link. Būtent todėl pasiekti tuos, kuriems reikalinga pagalba, yra ypač svarbu.

Savo veiksmais atkreipdami dėmesį ir išreikšdami rūpestį galime padėti užtikrinti esminius pokyčius. Pasiteiraudami „Kaip laikaisi?“, dėmesingai ir nevertindami išklausydami bei perduodami žinią, jog esame šalia, kad padėtume, ištiesiame pagalbos ranką.

Pasiekiant tuos,  kurie išgyvena artimojo savižudybę

Savižudybės išgyvenimas kelia didelius iššūkius šeimoms, draugams ir visai bendruomenei. Aplinkiniai išgyvena įvairias sunkias emocijas – sielvartą, pyktį, kaltę, netikėjimą, savigraužą. Dažnai žmonės nedrįsta dalintis šiais sunkiai įveikiamais jausmais. Būtent dėl to svarbu pasiekti tuos, kurie susiduria su artimo žmogaus savižudybe.

Dėl egzistuojančios su savižudybe susijusios stigmos sielvartaujantys žmonės priimami kitaip nei tuo atveju, kai artimojo mirties priežastys yra kitos nei savižudybė. Dažnai tokiais atvejais gedinčiųjų yra vengiama, aplinkiniai nežino, kaip užkalbinti ar išreikšti užuojautą. Taip pat gedintieji dažnai jaučiasi nesuprasti, jiems sunku parodyti, kokie stiprūs jausmai užlieja dėl artimojo savižudybės.

Šiuo atveju lygiai taip pat svarbus aktyvus aplinkinių veiksmas – pasiūlyta pagalba, nevertinantis išklausymas – gali nulemti reikšmingus pokyčius. Itin svarbu suteikti galimybę gedinčiajam išsikalbėti apie patirtą netektį, jų pačių patyrimą, jų pačių žodžiais. Galimybė išreikšti įvairius kylančius jausmus yra vienas pirmųjų mažyčių žingsnių išgyvenant gedulą. Visuomet gali būti sunku pradėti pokalbį, bet tai vienas svarbiausių dalykų, turinčių neįkainojamą vertę.

Pasiekiant tuos, kurie dirba reikalingos pagalbos srityse

Nors draugų ir artimųjų teikiama parama yra nenuginčijamai svarbi, tačiau vien to gali nepakakti užtikrinant reikalingą pagalbą savižudybės rizikos atveju ar išgyvenant artimojo savižudybę. Yra daugybė reikalingos pagalbos užtikrinimo formų – nuo klinikinės psichikos sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų iki bendruomenės teikiamų savitarpio pagalbos grupių. Visais atvejais stengiamasi pasiekti tuos, kuriems pagalba yra būtina.

Pasiekiant savižudybių prevencijos bendruomenes

Pavieniai individai ir organizacijos visame pasaulyje jungiasi, turėdami bendrą – savižudybių prevencijos – tikslą. Tokiu būdu galime pasimokyti vieni iš kitų, sustiprinti vieni kitų pastangas ir sukurti tvirtesnį pagrindą reikalingoms intervencijoms. Pasiekiant tuos, kurie eina tuo pačiu keliu, padidinama galimybė užkirsti kelią savižudybėms bei sumažinti su savižudybėmis susijusius padarinius.

Pasiekiant Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną

Rugsėjo 10-ąją visi kviečiami jungtis į pasaulinę kampaniją, siekiant savižudybių prevencijos.

Kaip ir kasmet, kiekvienas kviečiamas solidarizuotis ir šią dieną 20 valandą vietos laiku uždegti žvakutę, prisimenant tuos, kurių netekome ir kurie išgyveno savižudybę.

 

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“