Kvietimas į seminarą jauniesiems mokslininkams

2015-04-07

Gerb. Jaunasis Mokslininke,
Jūs esate kviečiamas teikti paraišką dalyvauti jaunųjų mokslinikų seminare, kuris vyks 2015 m. balandžio 24-26 d., Kernavėje.

Seminaras
ECNP seminaro tikslas – pasiūlyti būsimiems sėkmingiausiems neuropsichofarmakologijos srities jauniesiems mokslininkams interaktyvaus mokymosi galimybę. Šis renginys, kiekvienais metais rengiamas vis kitoje Europos šalyje ir suteikia dalyviams galimybę pagilinti neuropsichofarmakologijos srities žinias ir įgūdžius padedant vietiniams ir užsienio ekspertams.
Seminaro dalyviai – iki 50 jaunųjų mokslininkų bus atrenkami atsižvelgiant jų gyvenimo aprašymus, atliekamų/ planuojamų atlikti mokslinių tyrimų santraukas ar klinikinių atvejų aprašymus, kuriuos jie norėtų pristatyti ir aptarti renginio metu.
Seminarą sudaro: trys valandos trukmės interaktyvūs neuromokslų srities užsienio mokslininkų-ekspertų pranešimai, po jų – 3 lygiagrečiai vykstantys seminaro dalyvių pranešimų pristatymai ir jų aptarimais su ekspertais. Paskutinėje renginio dalyje pristatomos pranešimų diskusijų išvados, dalyviai išsako savo nuomonę ir pastabas.

Preliminari seminaro programa (anglų k.)

Dalyviai
Dalyvauti renginyje kviečiami jaunieji mokslininkai, besidomintys neuropsichifarmakologija ir norintys praplėsi savo žinias:
-gydytojai-rezidentai psichiatrai ar kitų sričių rezidentai (besimokantys rezidentūroje ar 5 metai po rezidentūros baigimo)
-doktorantai
-medicinos mokslų daktarai (5 metai po daktaro laipsnio įgijimo)

Dalyvavimas
Visų norinčių dalyvauti atrankoje į ECNP seminarą Lietuvoje 2015 metais, maloniai prašome pateikti nurodytus dokumentus ir užpildytą paraiškos formą (anglų k.).
-Gyvenimo aprašymas (nurodant išsilavinimą ir ankstesnius pasiekimus)
-Trumpa tyrimo santrauka (50-150 žodžių). Pristatomi jau užbaigti, dar tęsiami bei planuojamus mokslinius tyrimai, arba klinikinius atvejai, kuriuose pristatomi tam tikri diagnostiniai ir gydymo neaiškumai.

Seminaro metu kiekvienas atrinktas dalyvis turės pristatyti savo pateikto tyrimo/atvejo santrauką mažose grupelėse, todėl būtina parengti savo darbo pranešimą PowerPoint formatu.
Geriausio pranešimo autoriui numatytas apdovanojimas.
Seminaro kalba – anglų. Todėl seminaro dalyviams anglų kalbos žinios yra būtinos.

Daugiau informacijos rasite čia:
KVIETIMAS

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“