SAM informacija dėl anonimiškai išrašomų benzodiazepinų

2021-12-28


Mieli kolegos, SAM Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyrius dalijasi informacija apie galiojančią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką. Paskutiniu metu SAM gauna žinių apie vaistinėse kylančius konfliktus, kuomet farmacijos specialistas negali išduoti neteisingai išrašyto vaistinio preparato.


Laba diena, pastaruoju metu farmacijos specialistai skundžiasi, kad padaugėjo receptų, kuriuose gydytojai psichiatrai anonimiškai besigydantiems pacientams išrašo psichotropinius vaistus (benzodiazepinus).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-178 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.366845/asr „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 10 punkto nuostatas, „Vyresniems kaip 18 metų anonimiškai besigydantiems pacientams gydyti negalima skirti receptinių vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5“. Nuoroda į sąrašus: https://www.vvkt.lt/index.php?738522717.


Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“