Vilniaus universitetas kviečia mokytis individualios psichoterapijos

2015-06-23

Jau 24-tus metus pradėsianti programa kviečia mokytis Individualios psichodinaminės psichoterapijos Vilniaus Universitete Medicinos fakultete.

Individualios psichodinaminės psichoterapijos (IPT) mokymo programą organizuoja ir vykdo VU Medicinos fakultetas. Programa yra patvirtinta VU Medicinos fakulteto Taryboje ir Lietuvos psichoterapijos draugijoje. Programos absolventų pažymėjimai pripažįstami LR SAM.
Programa atitinka EAP (Europos psichoterapijos asociaciacijos) keliamus reikalavimus Europos psichoterapeuto sertifikatui gauti, todėl šios programos absolventai po 3 metų praktikos gali gauti šį sertfikatą.

IPT programa skirta visų specialybių gydytojams, psichologams, magistrinių psichologijos studijų studentams ir gydytojams rezidentams.

Programos tikslas – paruošti psichodinaminės krypties psichoterapeutus, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai teikti individualią psichoterapinę pagalbą.

Programos apimtis – 7010 a.k. val. (240 kreditų).

Studijų trukmė: 6 metai – 5 auditorinio mokymo metai ir 1 metai, skirti skirti užbaigti asmeninę terapiją, supervizijas, parašyti baigiamąjį darbą.
Mokymai vyksta prailgintų savaitgalių (IV – VI) forma, iš viso – 7 mokymosi blokai per metus. Nuo antrųjų mokymosi metų būtina psichoterapinio (konsultavimo) darbo praktika.

Programos turinys: Platus ir išsamus teorinis kursas, apimantis tiek klasikines, tiek pagrindines šiuolaikines psichoanalitines mokyklas, pristatantis naujausius psichoterapijos tyrimų radinius.
I metai – „Psichodinaminio mąstymo pagrindai“;
II metai – „Psichodinaminė asmenybės raidos samprata“;
III metai – „Psichodinaminė asmenybės diagnostika“;
IV metai – „Psichodinaminės psichoterapijos technika“;
V metai – „Psichodinaminės psichoterapijos teorinė ir praktinė integracija“.

Dėstymo forma: teorinės paskaitos, seminarai, asmeninė ir grupinė terapija, profesinė darbo su pacientais priežiūra.
Programoje plačiai naudojami grupių psichoterapijos principai – dalis asmeninės psichoterapijos vyksta grupėse (studentai gali rinktis grupę, kurioje pageidauja dalyvauti), dalis supervizijų vyksta grupėse, visi kurso dalyviai dalyvauja didžiojoje grupėje, mokytojai vertinimus ir sprendimus priima mokytojų grupėje. Taip skatinamas profesinis tapatumas, mokomasi ne tik iš asmeninės patirties, gilinami empatijos ir kolegialumo gebėjimai, kuriama profesinė bendruomenė, formuojami įgūdžiai dirbti intervizijos (savitarpio profesinės priežiūros) grupelėse.

Sėkmingai baigusieji visą mokymo programą gauna VU kurso „Individuali psichodinaminė psichoterapija“ baigimo pažymėjimą.

Visais klausimais galima kreiptis į programos mokymo komitetą:
El. paštu: psichodinamine@gmail.com. Tel.: 8 698 18961, 8 698 81911

Daugiau informacijos rasite čia: http://psichoterapijos-mokymas.org/index.php

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“