Vaikų sveikatos metais – dėmesys vaikų psichikos sveikatai

2014-08-19

Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo modelio projektui parengti nariai lankėsi ES struktūrinių fondų lėšomis įrengtuose diferencijuotuose kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centruose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Tokie centrai yra įkurti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose, VšĮ Klaipėdos respublikinėje ligoninėje, VšĮ Šiaulių respublikinėje ligoninėje, VšĮ Panevėžio respublikinėje ligoninėje.

Darbo grupės pirmininkė sveikatos apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė, darbo grupės pirmininkės pavaduotoja Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė, vaikų ir paauglių psichiatras VU MF Psichiatrijos klinikos prof. Dainius Pūras, Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Vaiko raidos centro direktorė dr. Jovita Petrulytė vizito metu supažindino asmens sveikatos priežiūros įstaigų administraciją ir specialistus su Integruotos vaikų psichikos sveikatos priežiūros tvarka, patvirtintą 2014 m. liepos 16 d. Aptartos antrinio lygio vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros perspektyvos.

Siekiant pagerinti vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę nuo 2015 m. numatoma regioniniuose centruose teikti daugiau ambulatorinių kompleksinių specialistų komandos paslaugų vaikams su psichikos sutrikimais ir jų šeimoms. Regioninių centrų specialistų komandos taip pat teiks konsultacines (mobilias) paslaugas vaikams su psichikos sutrikimais regiono savivaldybių psichikos sveikatos centruose, kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esant poreikiui – pacientų namuose.

Integruotų psichikos sveikatos priežiūros įstaigų tinklo veiklą koordinuos universitetiniai centrai, esantys LSMU Kauno klinikose ir VU ligoninės Santariškių klinikose Jie teiks konsultacines sveikatos priežiūros paslaugas regioniniams centrams, organizuos specialistų kvalifikacijos kėlimą ir užtikrins metodinį vadovavimą. Įvykdžius ES paramos projektus, 2009–2013 m. bus atnaujinta regioninių centrų Kauna, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose infrastruktūra, sudarytos sąlygos ambulatorinių, dienos stacionaro ir stacionarinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Diskusijų su įstaigų administracijų atstovais ir specialistais metu aptartos specialistų poreikio, jų kvalifikacijos kėlimo galimybės, papildomų lėšų poreikis naujoms paslaugoms teikti. Specialistai teigiamai vertino antrinio lygio vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų spektro ir apimčių plėtrą. Gauta daug konstruktyvių pasiūlymų tolesniam paslaugų reglamentavimo tobulinimui. Sutarta ir toliau tęsti glaudų bendradarbiavimą tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir regioninių centrų diegiančių ir teikiančių naujas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas specialistų.

www.sam.lt

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“