Konferencija apie šiuolaikinę kognityvinę ir elgesio terapiją

2014-03-16

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija ir VŠĮ „Neuromedicinos institutas“ kviečia į konferenciją „Šiuolaikinės kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“, kuri vyks š. m. balandžio 26-27 d. Vilniuje, viešbutyje „Domus Maria“ (Aušros Vartų g. 12).

Dabartinis laikmetis kelia naujus reikalavimus įvairioms medicinos mokslo bei praktikos sritims, tame tarpe psichoterapijai. Šiuolaikiniu požiūriu psichoterapinis gydymas turi būti: a) moksliškai pagrįstas tyrimais, b) struktūriškas, c) palyginamas su kitais gydymo metodais, d) turėti gerą sąnaudų/efektyvumo santykį. Nors vis daugiau dėmesio skiriama psichoterapijos moksliniam pagrindimui ir įrodymams, ne visi psichoterapijos metodai iki šiol atitinka visus šiuos kriterijus.
Kognityvinė ir elgesio psichoterapija, pasaulyje gyvuojanti jau ketvirtą dešimtmetį būtent ir pasižymi visais šiais bruožais: a) jos efektyvumas įrodytas klinikiniais tyrimais daugumos psichikos ir elgesio sutrikimų gydymui, b) ji turi neginčijamą teorinį pagrindimą, c) yra palyginus trumpa ir pasižymi geru sąnaudų/efektyvumo santykiu, d) turi didelę edukacinę ir išliekamąją vertę, e) yra struktūriška, palyginama su kitais gydymo metodais, nesunkiai įsisavinama.
Kognityvinės ir elgesio terapijos metodikos klinikinėje praktikoje jau įsitvirtino ir dominuoja Europos sąjungos šalyse, taip pat JAV, Australijoje, Kanadoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Tai bene vienintelis psichoterapinis gydymas, kurio sąnaudas dengia ligonių kasos išsivysčiusiose valstybėse.
Renginio dalyviai bus supažindinti su kognityvinės ir elgesio terapijos principais bei pagrindais ir mokomi praktiškai naudoti svarbiausias kognityvines ir elgesio intervencijas, skirtas visų pirma dažniausiai pasitaikantiems nerimo ir depresijos sutrikimams ir simptomams gydyti. Daugelio kognityvinės ir elgesio terapijos technikų praktinis pritaikymas užima nedaug laiko (dažnai tik kelias ar keliolika minučių), jas palyginti nesudėtinga išmokti. Todėl, panaudoti praktiniame darbe jas gali ir psichologai, ir gydytojai
nepriklausomai nuo pagrindinės metodologijos, kurioje dirbama.
Mokymų pirmąją dieną bus supažindama su kognityvinės ir elgesio terapijos moksliniu pagrįstumu, jos svarbiausiomis sąvokomis, principais, pagrindais ir svarbiausiomis technikomis bei intervencijomis (praktiškai jas pristatant). Antra diena bus skirta kognityvinės ir elgesio terapijos pritaikymo gydant konkrečius sutrikimus (nerimo sutrikimai, depresija, miego sutrikimai, mišrūs sutrikimai ir kt.) praktinėms galimybėms aptarti.

Pagrindiniai lektoriai yra LSMU Elgesio Medicinos instituto mokslo darbuotojas, med. dr. Julius Neverauskas ir psichologė Giedrė Žalytė.

Renginys skirtas: psichiatrams, neurologams, šeimos ir kitų specialybių gydytojams, psichoterapeutams, psichologams.
Renginio trukmė: 16 ak. val. (2 dienos po 8 akad. val.)

Išsamesnė informacija ir registracija (būtina!) el. paštu reda.repeckaite@neuromedicina.lt arba tel. (8 610) 31301. Iš anksto užsiregistravusiems ir sumokėjusiems bus išleista pagrindinė ir papildoma metodinė medžiaga.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“