Kvietimas į konferenciją „Paciento saugumas ir kokybė teikiant skubią pagalbą“

2014-01-06

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras įgyvendina 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis įgyvendinimo priemonės VP1-1.1.-SADM-10-V „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie mirtingumo dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-006 (toliau – Projektas).

2014 m. sausio 17 d. Kaune, viešbutyje Park Inn by Radisson Kaunas (K. Donelaičio g. 27) organizuojama baigiamoji Projekto viešinimo konferencija „Paciento saugumas ir kokybė teikiant skubią pagalbą“.

Renginio metu bus pristatyti įgyvendinto Projekto rezultatai, paciento saugumo bei gydymo kokybės naujovės teikiant pagalbą traumą patyrusiems pacientams. Bus aptariama skubiosios medicinos sistema, pristatoma nauja šios specialybės rezidentūra, GMP dispečerinių veiklos rezulatatai, pateikiami hipotermijos, šlaunikaulio lūžimo, didelės kinetinės energijos traumos video atvejai bei visi pagalbos etapai nuo įvykio iki galutinės gydymo vietos. Dalyviai galės ne tik stebėti klinikinius atvejus, bet ir interaktyviai dalyvauti pranešimuose.

Renginys skirtas visų specialybių gydytojams, slaugytojams bei paramedikams.

Konferencijos programa.
Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis (registracijos algoritmas).

Daugiau informacijos www.smp.lt

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“