Skelbiamas priėmimas į psichoanalitinės psichoterapijos studijas

2013-10-04

Vilniaus universitetas ir Lietuvos psichoanalizės draugija skelbia priėmimą į neformaliųjų studijų programą Psichoanalitinė psichoterapija

Programa sudaryta remiantis Europos Psichoanalitinės Psichoterapijos Federacijos standartais, skirta specialistų, jau turinčių universitetinį psichologijos magistro arba medicinos gydytojo diplomą, profesiniam mokymui. Programos pradžioje gydytojai išklauso papildomą psichologijos kursą, psichologai – psichiatrijos paskaitas. Pagrindinė programos dalis apima psichoanalitinės teorijos ir technikos studijas, atvejų diagnostikos ir psichoterapinio darbo technikos mokymą grupėje bei individualių supervizijų metu, asmeninę terapiją, baigiamojo darbo rašymą (atvejo analizę) ir sudaro sąlygas įgyti individualios psichoanalitinės terapijos įgūdžius, reikalingus praktiniame darbe su klientais.

Programoje siekiama suteikti gilesnių žinių apie klasikines ir naujausias psichoanalitines teorijas, supažindinti su psichoanalitine asmenybės samprata, padėti pagrindus šių teorinių žinių pritaikymui psichoterapinėje praktikoje, dirbant su klientais. Sėkmingai baigę šią programą specialistai supranta pagrindinių psichoanalitinių asmenybės teorijų principus ir gali jais remtis, vertindami asmenybės raidą bei skirtingas psichopatologijos apraiškas. Sugeba tinkamai diagnozuoti, įvertinti kliento motyvaciją psichoterapijai, supranta psichoanalitinės psichoterapijos proceso eigą ir dinamiką, išmano ir sugeba taikyti psichoanalitinės psichoterapijos techniką. Išmoksta užmegzti ir palaikyti terapinį ryšį, sudaryti terapijos kontraktą, suprasti psichoterapijos metu kylančius jausmus, reflektuoti, analizuoti, interpretuoti terapijoje vykstančius procesus, ypatingą dėmesį skiriant perkėlimo pasireiškimui, nesąmoningiems reiškiniams, gali numatyti psichoterapinių veiksmų galimas pasekmes, tvarkytis su sunkiomis psichoterapijoje pasitaikančiomis situacijomis, sugeba tinkamai užbaigti terapiją. Mokomojoje asmeninėje psichoterapijoje programos dalyvis asmeniškai patiria psichoterapinio proceso ypatumus. Stebėdamas, analizuodamas, suprasdamas ir perdirbdamas savo vidinius išgyvenimus, konfliktus, išmoksta panaudoti savo asmeninę patirtį darbe su pacientais.

Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: medicinos magistro laipsnis, gydytojo kvalifikacija, arba psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis ar nuosekliųjų studijų baigimo diplomas. Privalumas būtų klinikinė patirtis psichiatrijoje arba klinikinės psichologijos srityje, pradinės žinios apie psichoanalizę, psichoterapiją, dalyvavimas šios krypties seminaruose.

Studijų trukmė: 4 metai, 80 kreditų. Studijos vyksta kartą per mėnesį penktadienio popietėmis ir šeštadieniais, viso 10 sesijų per metus.
Teorinių studijų kaina metams – 3800 Lt.

Registravimasis: kandidatai turėtų pateikti prašymą, kuriame nurodytas el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė ir pareigos. Kartu pridedama diplomo kopija. Prašymus teikti mokymo komiteto pirmininkei Nomedai Barštienei el. p. adresu: nomeda@only.lt

Programos mokymo komitetas: V. Aputytė, N. Barštienė, B. Didžiokaitė, A. Markevičienė, V. Mickutė, R. Židonienė ir kt.
Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras, Universiteto g. 9/1 116k., Vilnius, tel. (85) 2 68 72 54, el. paštas: PTMC@fsf.vu.lt.

Daugiau informacijos apie programą www.ptmc.fsf.vu.lt ir www.psichoterapija.org.

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“