SAM laukia pastabų ir pasiūlymų apie motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą

2013-08-07

Sveikatos apsaugos viceministrė dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pabrėžė svarbų visuomenės narių, medikų bendruomenės, visuomeninių organizacijų atstovų vaidmenį, sprendžiant motinos ir vaiko sveikatos priežiūros gerinimo klausimus. Anot viceministrės, tik žmonės, kurie tiesiogiai susiduria su vaikų sveikatos bei nėščiųjų rengimo motinystei problemomis, gali svariai prisidėti rengiant ne popierinius, o konkrečius ir žmogiškus planus.

„Mes džiaugiamės laimėjimais neonatologijos srityje, tačiau vyresniųjų vaikų sveikata nėra gera. Todėl labai svarbu bendromis pastangomis išanalizuoti esamą padėtį, nustatyti prioritetus vaikų sveikatai gerinti, kad nebūtų tuščiai švaistomos lėšos, kad po kurio laiko galėtume konstatuoti gerėjančią vaikų, kurie greitai tampa suaugusiais, sveikatą”, – sakė dr. J. Zinkevičiūtė darbo grupės pasitarime. Viceministrė vadovauja darbo grupei, kuri nagrinėja Motinos ir vaiko sveikatos probleminius klausimus. Kartu su ministerijos specialistais darbo grupėje dirba akademinės medikų bendruomenės, pacientų organizacijų atstovai, visuomeniniai sveikatos apsaugos ministro konsultantai.
Kaip pabrėžė pasitarime Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas, prof. Arūnas Valiulis, formuojant vaikų sveikatos politiką, būtina orientuotis į rezultatus, nes nėra laiko ekstensyviai paslaugų plėtrai. Profesoriaus nuomone, turėtų būti stiprinama pirminė vaikų sveikatos priežiūros grandis, skiriamas dėmesys lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikai ir kontrolei, nes vaikystėje prasidėję tokios ligos dažnai lydi žmogų visą gyvenimą.
VU profesorė Genė Šurkienė pasitarime atkreipė dėmesį į sveikos gyvensenos klausimus. Judėjimo stoka, neracionali mityba, higieninių įgūdžių stoka dažnai tampa vaikų neinfekcinių ligų priežastimi.
Pasitarime taip pat pasikeista nuomonėmis apie vaikų profilaktinių patikrinimų, skiepijimo svarbą, psichikos sveikatos stiprinimo būtinybę, odontologinės priežiūros gerinimą, nėščiųjų sveikatą, jų rengimą motinystei ir kitas problemas.
Sutarta, kad darbo grupė, išnagrinėjusi esamą situaciją, nustatys aštriausias problemas ir numatys jų sprendimo būdus. Artimiausiu metu bus aptarta, ar siekiant pagerinti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą bus reikalinga pakeisti teisės aktus, kokių finansinių, žmogiškųjų išteklių gali prireikti.

Sveikatos apsaugos ministerija laukia visuomenės narių pastabų, pageidavimų, pasiūlymų apie motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą. Juos galima siųsti elektroniniu paštu pastabos@sam.lt iki š. m. rugpjūčio 23 d

www.sam.lt

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“