Dublino deklaracija 2013

2013-06-03

Minėdama savo 20 metų jubiliejų, Europos psichikos ligonių šeimų asociacijų federacija (angl. European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness),  š. m. gegužės 24 dieną Dubline (Škotija) surengė konferenciją „Ideali psichinės sveikatos vizija 2020“. Konferencijoje susirinkę 193 dalyviai iš 21 Europos valstybės diskutavo apie esmines problemas ir kylančius iššūkius šeimose, besirūpinančiose psichikos liga sergančiais artimaisiais.

Konferencijos metu buvo apžvelgta šeimų bei globėjų, besirūpinančių psichikos ligoniais, patirtis bei laukiantys iššūkiai per artimiausius 20 metų. Pabrėžta švietimo bei kokybiškos informacijos teikimo svarba, aptartos galimybės įgalinti šeimas ir globėjus bei sukurti lankstų bendradarbiavimą praktikoje ir švietime.

Dr. Tonio Borg’as,  Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų komisaras, akcentavo šeimos įsitraukimo svarbą, užtikrinant efektyvią sveikatos apsaugą Europoje. Airijos ministrė Kathleen Lynch pridūrė, jog garantuojant gerą psichinę sveikatą, būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp vyriausybės institucijų, sveikatos priežiūros specialistų bei asmeninę patirtį sukaupusių asmenų, kuriems yra tekę susidurti su psichikos liga sergančiaisiais.

Remiantis konferencijoje aptartais klausimais, konferencijos dalyviai vieningai pritarė priimti deklaraciją, kurioje nurodomos esminės gairės psichikos sveikatos užtikrinimui.

Apačioje rasite deklaraciją (anglų k.):
DUBLINO DEKLARACIJA 2013

 

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“