Priklausomybės ligų gydymas – psichiatrai netyli

2013-05-21

Paskutiniąją balandžio savaitę LPA Kauno krašto filialas, vadovaujamas pirmininkės Ramunė Mazaliauskienės, organizavo visą eilę renginių, skirtų skaudžiai ir aktualiai temai – priklausomybės ligoms, akcentuojant biopsichosocialinius ligos aspektus.

Visų pirma buvo organizuoti mokymai, kurie vyko VŠį Respublikinės Kauno ligoninės padalinyje Marių ligoninėje balandžio 26-28 dienomis. Juos vedė Nijmegen instituto iš Nyderlandų lektorius prof. Cor. A. J. De Jong bei Janine de Jong ir Irene Dijkstra. 

2013 04 30

Konferencijos dalyviai prie Kauno miesto savivaldybės, kurioje vyko konferencija. Centre – prof. Cor. J. de Jong ir prof. dr. V. Adomaitienė

Tai jau trečias prof. de Jong vizitas Lietuvoje, tačiau pastarąjį kartą jis suderino dalyvavimą konferencijoje, skirtoje priklausomybių temai, su mokymais. Mokymuose dalyvavo gydytojai–psichiatrai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai. Be to, tarp dalyvių buvo kolegų iš pirminių psichikos sveikatos centrų, LSMU Psichiatrijos klinikos, – tų, kurie domisi priklausomybių tema. Dalyvavo ir psichiatrijos rezidentai iš LSMU Psichiatrijos klinikos.

Mokymų metu dalyviai praktikavosi teisingai bendrauti su pacientu, siekiant padidinti jo/-s motyvaciją sveikai gyventi, atsisakant alkoholio ar kitos priklausomybę sukeliančios medžiagos. Visi mokymų dalyviai nagrinėjo savo pasiruoštus atvejus, kurie jiems kėlė vienokių ar kitokių sunkumų, bei aptarė minėtus atvejus su kitais mokymų dalyviais bei lektoriais, ieškodami tinkamiausių sprendimo būdų. Dalyviai džiaugėsi, kad jų pačių supratimas apie priklausomybių gydymą pagerėjo, jie įvertino kitus, labai svarbius pacientui, aspektus ir yra pasiruošę teikti geresnę pagalbą priklausomybių ligomis sergantiems asmenims.

Kitas renginys – tai konferencija „Kompleksinis požiūris į įvairiapusiškos pagalbos organizavimą asmenims, sergantiems priklausomybės ligoms“, kuri buvo organizuota kartu su LSMU Psichiatrijos klinika. Konferencijoje buvo skaityti įvairiapusiški pranešimai: išsamią požiūrių į priklausomybės ligas apžvalgą pateikė prof. C. A. J. de Jong, situaciją Lietuvoje, analizuodama LSMU Psichiatrijos klinikos duomenis, įvertino LSMU Psichiatrijos Klinikos vadovė prof. dr. V. Adomaitienė. Visus labai sudomino prof. dr.V. Borutaitės (LSMU) paskaita apie priklausomybių biochemiją. Savo paskaitoje ji suprantamai ir įtaigiai pasidalino savo, kaip biochemikės, žiniomis priklausomybių tema. Nemažai diskusijų buvo skirta įvairiems gydymo bei kitos rūšies pagalbos aspektams: doc. dr. E. Subata (Vilniaus Priklausomybės ligų gydymo centras) kalbėjo apie alkoholio priklausomybės žalą ir jos mažinimo galimybes, gyd. psichiatrė V. Pukelevičienė (Kauno Priklausomybės ligų gydymo centras) – apie farmakologines alkoholio gydymo galimybes bei psichosocialinių intervencijų svarbą. Labai svarbu tai, kad kalbant apie priklausomybes nebuvo užmiršta ir viena labai svarbi priklausomybė, kuri daugelio netgi nelaikoma priklausomybe – tai rūkymas. Dr. Kristina Dambrauskienė iš LSMU Psichiatrijos klinikos kalbėjo apie tabako vartojimą psichiatrijos klinikoje, akcentuodama labai svarbius dalykus, tarp jų ir tai, kad tabako vartojimas turi didelės įtakos vaisto dozei ir vaisto veikimui. 

Seminaras Mariu 2013
Mokymų dalyviai prie VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės, kurioje vyko mokymai

Renginys baigėsi diskusiniais klausimais, kurie atskleidė, kokia sudėtinga ir nevienareikšmiška yra priklausomybės ligų problema, vertinant tiek visuomenės požiūriu, tiek pagalbos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims organizavimo prasme. Tai ir dr. A. Verygos pasisakymas apie alkoholio vartojimo rizikos vertinimą ir minimalios intervencijos galimybes, bei LPA Klaipėdos krašto pirmininko gydytojo psichiatro Aleksandro Slatvickio klausimas „Quo vadis, Lietuvos priklausomybių psichiatrija?“. Diskusijos buvo įvairiapusiškos, akcentuojančios praktinius tiek gydymo, tiek prevencijos aspektus. Šios diskusijos tikriausiai bus pratęstos ateinančiais metais. Įvertinus tai, kad panaši konferencija buvo organizuota LPA Kauno krašto filialo praeitais metais, gali būti, kad tai taps gražia tradicija.

Labai svarbus pats bendravimas su užsienio kolegomis, kurie, lankydamiesi LSMU Psichiatrijos klinikoje kartu su jos vadove prof. dr. V. Adomaitiene, pasiūlė įvairių bendradarbiavimo galimybių, o tai neabejotinai suteikia naujų vilčių ir galimybių tiek mūsų pacientams, tiek mums patiems, kaip jiems besistengiantiems padėti specialistams.


Parengė LPA Kauno krašto filialo pirmininkė gyd. Ramunė Mazaliauskienė

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Sekite naujienas: „Facebook“