Narystė

LPA struktūra yra labai demokratiška. Kiekvienas LPA filialas yra savarankiškas, kiekvienas jų rengia suvažiavimus, turi savo įstatus, renka pirmininką ir valdybą. Filialų veikla priklauso nuo paties filialo aktyvumo: nariai bet kuriuo metu patys gali inicijuoti savo vadovybės rinkimus.

LPA nariai turi teisę:

 • naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija;
 • gauti informaciją apie asociacijos ir jos valdybos veiklą;
 • dalyvauti asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose, renginiuose ir darbuose, siūlyti asociacijai problemų sprendimo projektus ir būdus;
 • rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus;
 • balsuoti, priimant sprendimus asociacijos suvažiavimuose;
 • ginčyti teisme suvažiavimo bei valdybos nutarimus;
 • gauti reikalingą profesinę pagalbą;
 • siūlyti sušaukti neeilinį asociacijos suvažiavimą;
 • išstoti iš asociacijos.

LPA renginiuose negalintys dalyvauti nariai turi galimybę savo vardu įgalioti kitą LPA narį. Tokiu atveju pildoma įgaliojimo forma: LPA NARIO ĮGALIOJIMAS.

Asocijuotiems LPA nariams suteikiamos tokios pat teisės kaip ir tikriesiems asociacijos nariams, tačiau jie negali rinkti ir būti išrinktais į asociacijos valdymo organus. Asocijuoti turi teisę dalyvauti LPA suvažiavimuose, tačiau be balso teisės.

Įstojimas į LPA

Apsisprendę tapti LPA nariais, individualūs asmenys turi užpildyti prašymo tapti LPA nariu formą: LPA NARIO PAREIŠKIMAS. Užpildytą prašymą galima siųsti faksu 2313747 arba el. paštu info@psichiatrija.lt.

LPA mokesčiai

 • Informaciją apie atliktus apmokėjimus (pagal LPA filialo kraštą) galite rasti čia: LPA FILIALAI IR SEKCIJOS
 • Nuo 2012 metų imtinai metinis LPA nario mokestis yra 29 €.
 • Stojamasis į LPA mokestis yra 29 €.
 • LPA nariais esantys nebedirbantys pensininkai LPA nario mokesčio nemoka ir išlieka tikraisiais nariais.
 • Mokestis gali būti mokamas asmeniškai, taip pat gali sumokėti trečios šalys (darbovietė, kiti rėmėjai). Esant pageidavimui, pateikiama mokėjimo PVM sąskaita faktūrą.
 • Rekomenduojama visiems LPA nariams mokestį pervesti į pagrindinę LPA sąskaitą.
 • Primenama, kad remiantis galiojančiais LPA Įstatais, vienerius metus mokesčių nemokantis LPA narys yra šalinamas iš LPA.

Mokėjimo pavyzdžiai

 • Dirbantiems Lietuvoje:Gavėjo pavadinimas: Lietuvos psichiatrų asociacija
  Gavėjo sąskaita: LT077300010000548077
  Suma: 29 €
  Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė (krašto filialo pavadinimas) LPA nario mokestis už 2017 m.
 • Dirbantiems užsienyje:Gavėjo pavadinimas: Lietuvos psichiatrų asociacija Swedbank, AB Code 73000
  IBAN No.: LT077300010000548077
  Swift code: HABALT22
  Adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502, Vilnius Lietuva
  Suma: 29 €
  Mokėjimo paskirtis: Vardas Pavardė (krašto filialo pavadinimas) LPA nario mokestis už 2017 m.
 • Taip pat galima sumokėti atsakingiems už LPA filialo finansus asmenims (klausti LPA filialų pirmininkų).

Išstojimas iš LPA

Narystė LPA yra individuali, bendras filialo išstojimas nėra galimas. Todėl norintys atsisakyti narystės LPA gali teikti prašymą ir atsiųsti jį faksu 2313747 arba el. paštu: info@psichiatrija.lt.

Tapkite mūsų rėmėjais: Paremti

Šiandien gimtadienius švenčia:

Nijolė Zabukienė (74)